KONCERT - "Jedan dan u vrtu ljubavi"

30. januar 2009.

Kamerna muzika za blok flautu u XVII i XVIII veku
(Giovanni Bassano, Jacob van Eyck, Matthew Locke, Henry Purcell,
John Eccles, Gottfried Finger, J.S. Bach)

- instrumentalne varijacije na temu renesansnog madrigala Rolanda de Lassusa - Giovanni Bassano (1558 -1617) "Jednog dana, u vrtu ljubavi, Suzani prilaze dva gospodina koja žude za njenom lepotom. Rastužila se i rasrdila u svom srcu takvim nasrtajem na svoju vrlinu i čestitost. I onda im kaže: Ako bih na silu pristala da se mojim telom vi zadovoljite – izgubila bih dušu. A ako se usprotivim - nateraćete me da umrem u stidu i sramu. Ali ja ću ipak radije umreti čista i nevina, nego grehom uvrediti Gospodina svog."

Stihovi Guillaume Guéroult (1548), prevod

Program je inspirisan madrigalom Rolanda de Lassusa (koji je nastao na osnovu priče iz Starog Zaveta).

U drevnom Vavilonu čestita Suzana živi u raskošnom i prijatnom domu sa mužem i decom. Jednog dana, dok se Suzana kupala u svom vrtu, krišom su je posmatrala dva raskalašna, razuzdana gospodina. Ostrašćeni, pokušali su da je ubede da izvrši preljubu sa njima, ali čestita Suzana im je rekla da bi radije umrla nego uvredila Gospoda počinivši preljubu. Razljućeni njenim odbijanjem, oni je optužuju pred sudijama da su je videli sa nekim mladićem u vrtu. Na osnovu njihove klevete Suzani je izrečena smrtna kazna. Dok su Suzanu sprovodili na pogubljenje, Sveti Duh se javio proroku Danijelu i posavetova ga da se razvratnici ispitaju ponovo ali odvojeno, jer će se samo tako utvrditi istina. Prorok Danijel je to preneo sudijama i još im rekao koje pitanje da im postave. Pitanje je glasilo:„Ispod koje vrste drveta ste videli Suzanu i njenog ljubavnika?“ Kada je jedan razvratnik rekao Orah, a drugi Jela, shvatile su sudije da oni ne govore istinu. Suzana je oslobođena a razvratnici osudjeni i pogubljeni..

Pa istina, čestitost i dobrota uvek pobeđuju, zar ne?

Učestvuju:

Karolina Bäter (Holandija) – blok flauta Zoran Kostadinović – barokna violina Andrej Jovanić – teorba