KONCERT ROMANTIČNO - VIRTUOZNE I ETNO MUZIKE - PREDSTAVLJANJE KNJIGA: GITARA NA BALKANU, TRAGOVIMA GITARE U MAKEDONIJI Autor: dr UROŠ DOJČINOVIĆ

Petak, 15. novembar 2013. u 19h.

Koncert romantično-virtuozne i etno muzike različitih delova Jugoistočne Evrope i promocija novih knjiga GITARA NA BALKANU u izdanju IP "Prosveta" iz Beograda TRAGOVIMA GITARE U MAKEDONIJI u izdanju "MIC"-a

dr Uroš Dojčinović, gitara:U okviru resitala, u kojem renomirani muzičar Uroš Dojčinović slušaoce vodi u muzički svet virtuoznih, ali i lirskih tonova i etno kolorita različitih zemalja Jugoistočne Evrope, repertoarski su obuhvaćene najlepoše ROMANSE, SERENADE, PESME i IGRE sa BALKANSKOG PROSTORA ali i MEDITERANA, kao i ISTOKA i ZAPADA, koji su uticali na razvoj gitare na Balkanu Trzalački kordofoni dosegli su danas u Republici Srbiji pozicije najzastupljenijih i najpopularnijih muzičkih instrumenata i postali nezaobilazan i važan činilac sveukupne domaće kulturne scene. Njihova duga i bogata istorija proteže se na ovim prostorima praktično od praistorije, preko antičkog i srednjevekovnog perioda, do savremenog trenutka. Međutim, u skladu sa našom geopolitičkom pozicijom, evolucija i divergencija ovih instrumenata neprekidno je tekla pod uticajima Istoka i Zapada. Zahvaljujući svojoj fenomenologiji upravo srpski trzalački kordofoni na jedinstven način istorijski, kulturno i sociološki, povezuju, prožimaju i upotpunjuju kompleksnu celinu Balkana sa ostatkom istoče i zapadne Evrope.

Program:Srednjevekovni zvuci Baklana / Zapadni muzički uticaji / Istočni muzički uticaji Na programu su kompozicije: F. Bosanca, I. Padoveca, S. Fumića, K. Hladkya, S. Preka, P. Kolarića, I. Bajića, M. Topalovića, M. Ćupića, N. Gregovića, G. Moravskog, D. Fampasa i dr.

dr Uroš Dojčinović gitarista, kompozitor, muzikolog, pedagog i publicista:Rođen je 1959. godine. Studirao klasičnu gitaru i književnost u Beogradu, diplomirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (Republika Hrvatska), a potom završio postdiplomske studije, doktorirajući na interdisciplinarnoj temi u oblasti filologije i nacionalne muzičke istorije na Univerzitetu u Beogradu. Dojčinovićeva umetnička aktivnost obuhvata preko 3000 nastupa ostvarenih širom sveta, veliki broj radio i televizijskih emisija, više stotina održanih stručnih predavanja, majstorskih seminara i učešća u radu različitih domaćih i međunarodnih žirija. Objavio je preko 500 stručnih radova i snimio više od 60 diskografskih izdanja ( LP-ploča, muzičkih kaseta, CD i DVD albuma), za različite izdavačke kuće u Americi i Evropi. Za višestruko umetničko delovanje nagrađen je sa više od 50 medalja, plaketa, diploma i drugih priznanja u zemlji i svetu.