Muzika na filmu

09. maj 2008.

gosti:
prof. Akademije BK Milica Kuzmanović Janković, Ministarstvo kulture Republike Srbije, Dejan Petorvić, reditelj, video projekcija nagrađenih filmova na Interakciji 2006, 2007. muzika: Andrej Jovanić - teorba IK CLIO - edicija Ars sinema.