Koncert - "PUTUJUĆI SVIRAČI" NA DVORU U SREDNJOVEKOVNOJ SRBIJI

11. jul 2008.

"Negde u XII (XIII) veku na Zelenim ostrvima (Irska) sakupila se grupa muzičara da ponešto odsvira. To im se učinilo veoma lepo pa su poželeli da i dalje sviraju zajedno. Ali kako su dobro poznavali muziku Zelenih ostrva, rešili su da malo putuju i istražuju muziku u drugim zemljama. Najbliža im je bila Engleska. Tu su se zadržali, proučavali i svirali po zamkovima i dvorovima. Radoznalost je učinila svoje.

Ukrcali su se na galiju, svirali mornarima i tako doplovili do Španije. Svirali, pevali i istraživali po dvorovima, krčmama, trgovima... I opet ih je povukao zov putovanja, ali sada se priključuju trgovcima, koji ih vode sa sobom u Italiju. Nova iskustva - nova muzika.

Već se dosta čulo o njihovoj muzici i primaju poziv sa Srpskog dvora. Gde je Srbija? Na raskrsnici puteva, na raskrsnici vera, na raskrsnici vetrova... Na Balkanu. Putujući muzičari su brzo shvatli da imaju dosta toga da istraže ali i da ne moraju više mnogo da putuju, jer putevi dolaze njima... A naši putujući muzičari?

Pa, sviraju još uvek i kroz muziku pričaju svoje priče sa putovanja..."

Program ansambla "Putujući svirači"

Miri it is - Anon, English XIII vek
3 igre iz stare Irske: blackthorn jig, Killeshanara, O’Caroleans fancy
Istampitta Ghaetta - Italian XIII vek
Quen quer que na Virgen fia - Alfonso X el Sabio
Estampida Nota - English XIII vek
De Vergonna - Alfonso X el Sabio
Rosa das rosas - Alfonso X el Sabio
Saltarello II -Italian XIII vek
Per Deus (instrumental)- Alfonso X el Sabio
Gran Confianca - Alfonso X el Sabio
2 igre iz stare Irske: Kings Fancy, Tune the foole
La Manfredina - Italian XIII vek
Bring us good Ale - Anon, England XIII vek

Instrumentarij: vocal, blok flaute, srednjovekovna lauta, saz i perkusije

Učestvuju:

Vokal - Jelena Dobrić
Blok flaute - Mirjana Janković
Srednjovekovna lauta i saz - Andrej Jovanić
Perkusije - Mladen Vasojević

Zvučni zapisi "Putujućih svirača":

- Miri it is (.mp3)
- Rosa das Rosas (.mp3)
- Bring us good Ale (.mp3)