HILANDAR ZAUVEK

Umetnički salon
Petak, 2. decembar 2016. u 19h

Povodom praznika Vavedenje Presvete Bogorodice, slave manastira Hilandara

MILUTIN DEDIĆ održaće predavanje uz projekciju crteža i slika nastalih u Hilandaru od 1994. do 2004. godine

Gost Ivan Stanković, interpretator duhovne muzike