Dramsko - muzička prikazanja
Triptih o Kosovu
„Jao meni, jer mi je noć”

Umetnički salon
Sreda, 24. jun 2015. u 19 časova

Dramsko - muzička prikazanja „Jao meni, jer mi je noć” (nazvano po pesmi, prevedenoj možda još u najstarije doba slovenske književnosti, vizantijske pesnikinje Kasije iz 9. veka) je izbor poezije, od srednjeg veka do danas, najznačajnijih srpskih pesnikinja:Kasija, monahinja Jefimija, carica Milica, Desanka Maksimović, Darinka Jevrić, Ljubica Miletić a koje kazuje Mirjana Vukojčić.

Stare muzičke zapise o sudbini srpskog naroda - „Povela se bela loza vinova”, „Sveta sudbina Srba”... poje jedna od najznačajnijih i najvećih poznavalaca stare srpske muzike i izvorne pesme - Svetlana Stević

„Ovo je triptih o kolevci našeg naroda. Pokušavamo da rečju i muzikom vaspostavimo neprikosnoveno pravo: ‘Ako narod nema svoj jezik, narod će nestati’. Mi smo, šireći kulturu jezika i muzike našega naroda, obišli mnoga mesta (manastire - Gračanica, Ravanica, Manasija, Studenica, Gradac, Ljubostinja, mnoge gradove u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji, kao i Pariz, Beč, Mauthauzen... Predstava je igrana i u Bitef teatru u Beogradu.”

Umetnice Mirjana Vukojčić i Svetlana Stević, žele da svojim scenskim kazivanjem neprestano podsećaju i bude, ponekad uspavana sećanja, na postojanje velikog narodnog kulturnog nasleđa i da mlađim generacijama ostavljaju tragove prošlih dana i osvetljavaju staze kojima se hodi do prosvetljenja i ljubavi prema svom narodu.


O umetnicama :


Mirjana Vukojčić je prvakinja drame Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Rođena u Beogradu, gde je diplomirala na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju, kao jedan od studenata generacije. Postala član ansambla JDP-a još kao student 1968. godine. Istakla se kao tumač lirskih i dramskih uloga u domaćem i stranom repertoaru. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu, kao i u drugim srpskim teatrima je odigrala veliki repertoar. Igrala je u brojnim radio - dramama, kao i televizijskim dramama, serijama i filmovima. Osvojila je i mnoge nagrade (Sterijino pozorje- Tribina mladih, godišnje nagrade JDP-a, Udruženja dramskih umetnika…).

Autor je dramsko - muzičkih prikazanja „Pohvala svetom knezu Lazaru” (snimljen i TV film), „Jao meni jer mi je noć”, „Južna zemlja” i „Triptih o Kosovu” koje se već godinama izvode širom zemlje, kao i u inostranstvu. Mirjana Vukojčić je i autor dve monodrame: „Češalj” i „Marija Lebjatkina” (potpisala je adaptaciju, režiju ova dva komada u kojima i glumi).


Svetlana Stević Vukosavljević jedna je od najuglednijih istraživača, proučavalaca, interpretatora i čuvara drevnog srpskog muzičkog folklora, istinski, neumorni, nadasve posvećeni pregalac. Više od 35 godina usmerena je na istraživački rad u vezi sa starodrevnim (muzičko-folklornim) nasleđem Homolja.

U velelepnom ambijentu Homoljskih planina, na Sretenje Gospodnje, "u Sunčevo izgrevanje", u selu Milatovcu (okolina Žagubice, Homolje, severoistočna Srbija), 15. februara 1948. godine, rođena je Svetlana Stević Vukosavljević, koja će, svojom istinskom posvećenošću, na volšeban način učiniti da, inače, od civilizacije udaljeno i skriveno Homolje, postane deo drevne svetske muzičko-folklorne baštine.

Pokrovitelj Sekretarijat za kulturu grada Beograda.