PREDSTAVLJANJE KNJIGE - "BORAVIŠTE MOG KAPITALA" - Autor: Radomir Lazetić

Petak, 6. april 2012. u 19h

O knjizi govore: Radomir Lazetić - autor, Vanja Bulić - recenzent, Radomir Glušac - recenzent, Sava Stekić.

"Kada sam nekih davnih godina, pored tolikog Beograda, odabrao Sremčicu za svoju trajnu adresu za to nisu postojali posebni razlozi. Postojalo je posebno osećanje. Prepoznao sam je po njenoj lepoti i dobroti."

Odlomke iz knjige čitaju: Aleksandra Rukavina, glumica Miodrag Miško Rakočević, glumac Vuk Lazetić.